We need playable elites

Breaths Heavily…wheeeeeen do we get play as the space booois wort wort wort wort wort wort wort wort wort wort wort wort wort wort!?

Dedicated thread linked below.