Halo Infinite Reaction

https://www.youtube.com/watch?v=LzsOG7EWIC0&feature=youtu.be