A bheil Gàidhlig agaibh?

Hàlo a chàraidean!

Rinn mi comann Gàidhlig air Halo. Tha mi a’ ionnsachadh fhathast ach bu toil leam a’ coinneachadh daoine air aon inntinn.
An Gaidhealtachd

Hello friends,

I made a Gàidhlig Spartan Company for Halo. I’m still learning but I would like to meet like-minded people.
An Gaidhealtachd